06.03.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Συνεχίσαμε την ασκ. 1 σελ. 2 από τις Β.Α.
Για το σπίτι
Β.Α. σελ. 3-4 ασκ. 1.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε εκτός από το πρόβλημα 8.
Για το σπίτι
Από το τετράδιο τις ασκήσεις 9, 11, 12.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε
Εξετάσαμε το μάθημα που είχαμε.
Είδαμε βίντεο για τον Ι. Καποδίστρια.
Για το σπίτι
Β.Μ. σελ. 138-139 το Κεφάλαιο 17.

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΑΛΛΙΚΑ


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ()

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση