08.01.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από τετράδιο εργασιών σελ 52-55
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 89 ασκ 4


Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Ανάγνωση από τετράδιο εργασιών σελ 54 ασκ 7(3 φορές)
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 88

Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Δεν κάναμε μάθημα.

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 175

Να φέρουν τα καινούρια τεύχη.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s and workbook :Gg grandpa and grandma
Καλές γιορτές με υγεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ