08.02.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Θεωρία: “Γωνίες”
Κολλήσαμε φωτοτυπίες στο τετράδιο.
ασκ. 1, 4
Για το σπίτι
Διαβάζω πολύ καλά τη θεωρία.
Κάνω τις ασκήσεις 2,3,5.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε
Εξετάσαμε το μάθημα που είχαμε.
Μικρή επανάληψη στα Κεφάλαια 1,3,5,8,9.
Την επόμενη Τετάρτη γράφουμε επαναληπτικό!

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κάναμε
Εξετάσαμε το μάθημα.
Β.Μ. σελ.38-39.
Για το σπίτι
Μελετώ καλά το Κεφάλαιο 5.

ΓΑΛΛΙΚΑ


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ()

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση