08.03.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 104, 106,107
Γραφή στο πρόχειρο
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 30
Από τετράδιο εργασιών σελ 30,31

Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 105, 108,109
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 30 (3 φορές)


Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 117,118

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 119

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε επανάληψη Kk-Oo με ασκήσεις στο Student’s.
.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ