08.04.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 9-13 εκτός από ασκ 5,6,10
Από βιβλίο σελ 46,47
Από τετράδιο εργασιών σελ 46,47
Γραφή στο πρόχειρο


Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 11 ασκ 5,6
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 46(3 φορές)

Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 154,155 ασκ 2

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 155 ασκ 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚα

review p,q,r,s,t student’s and workbook
.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ