08.04.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψαμε τεστ κατανόησης κειμένου και ορθογραφία.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Ελέγξαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Για το σπίτι
Από το τετράδιο κάνω τα προβλήματα 6, 7, 8.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Γράψαμε Τεστ.

ΦΥΣΙΚΗ

Αγγλικά

8/4
Companion p. 72(Γ/Ο 22.1-22.25 ).
Φωτοτυπία τετραδιου(1st conditional).
8/4

Ομιλος :workbook p.56 and p. 57exe.5,6
Grammar p. 108 μαθαίνω το με τους χρόνους στις tag questions

ΓΑΛΛΙΚΑ

🏠Για το σπίτι:

1) grammaire pg. 45-46

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Για Τετάρτη 03.04.: AB ΣΕΛ. 46 (όλη) , Glossar : σελ. 21 (Seite 40), σελ. 22 (Seite 41+42)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Για το σπίτι
Μελετώ το Κεφάλαιο 17 (όσα σημειώσαμε).
Τ.Ε. σελ. 26 ασκ. 1.

ΚΠΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ