08.11.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Kάναμε
Από βιβλίο σελ 67
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 90,91

Για το σπίτι
Γραφή και ορθογραφία από βιβλίο σελ 67 την αρχή του παραμυθιού (4 φορές)
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 67
Άσκηση στο τετράδιο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Άσκηση στο τετράδιο
Στα βιβλία μαθηματικών ΔΕΝ θα κάνουμε όλες τις ασκήσεις γιατί είναι εκτός ύλης.
Για το σπίτι
Άσκηση στο τετράδιο

Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας.


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ


Κάναμε Student’s p. 8-9
Homework :companion p. 10(αντιγραφή 2φορες τις λέξεις στο τετράδιο) και την άσκηση (κάναμε παρόμοια στην τάξη).ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση