08.11.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

Ανακοίνωση:

Το κυλικείο θα παραμείνει και αύριο κλειστό. Παρακαλώ, να έχουν οι μαθητές μαζί τους τα απαραίτητα.

ΓΛΩΣΣΑ

Στην τάξη:
Γράψαμε έκθεση.
Για το σπίτι:
Άσκηση στο τετράδιο έκθεσης.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στην τάξη:
Μιλήσαμε για τα πολλαπλάσια ενός αριθμού και πώς καταλαβαίνουμε αν ένας αριθμός είναι πολλαπλάσιο του 2,του 5,του 10, χωρις να κάνουμε πολλαπλασιασμό.
Κάναμε ασκήσεις απο το τε σελ. 24,25
Για το σπίτι:
Ασκήσεις από ΒΑ σελ. 41 (4 και 5) σελ. 42 (7 και 8).

ΙΣΤΟΡΙΑ

Να ξέρω πολυ καλα το ίδιο μάθημα. Κεφ. 7, σελ. 24. Θα εξεταστεί γραπτώς.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γράψαμε τους Νομούς – Πρωτεύουσες Θεσσαλίας. Το γραπτό των παιδιών ειναι στην τσάντα τους.
Δεν προχωρήσαμε.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

9/11 Κάναμε student’s p.25
Η/W:companion p. 20-21 (γραφη και ορθογρ. την 2η στήλη )
ΟΜΙΛΟΣ :Grammar p. 40-42 και για το σπίτι ,grammar p.42 ex. 2 and p. 43 exer. 5,6

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση