09.01.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 89 ασκ 5,σελ 90 ασκ 6
Γραφή στο πρόχειρο


Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 90 ασκ 7, 8

Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 176,177,179

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 178

Να φέρουν τα καινούρια τεύχη.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s and workbook :Hh hippo,hat
Γράψαμε στο τετραδιο
.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ