09.01.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε 🎉

ΓΛΩΣΣΑ

1. Φέρνω Β β΄ τεύχος, ΤΕ α΄ τεύχος, ΒΑ α΄ τεύχος
2. ΒΑ σελ 120 Ασκ 9 & σελ 124 Ασκ 3-4
3. Θυμάμαι τη Θεωρία: Οριστικό Άρθρο – Κτητική Αντωνυμία – Οριστική Αντωνυμία
5. Ανεβάζω φωτογραφία με το κατοικίδιό μου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Φέρνω απ’ το επόμενο μάθημα το Β’ Τεύχος σε Β, ΤΕ, ΒΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Επανάληψη κεφ 13-16 & απαντώ το ακόλουθο επαναληπτικό διαγώνισμα (χωρίς βοήθεια 🤨) μέχρι την Τρίτη 10/01/2023 το βράδυ. (για όσους δεν το συμπλήρωσαν)
Επαναληπτικό:

ΦΥΣΙΚΑ

TE σελ 75-81

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Βρίσκω από 1 φωτογραφία για κάθε φυτό ή ζώο που έχω αναλάβει και πατώ τα κουμπί από κάτω για να ολοκληρώσω την εργασία.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε student’s p. 37 και για το σπίτι έχουν companion p. 38 (ορθ. τις λέξεις) και p. 40 (ασκήσεις).

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ