09.03.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Από βιβλίο σελ 19
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 61-63 εκτός από ασκ 2,3


Για το σπίτι
Γραφή και ορθογραφία από βιβλίο σελ 19 την τελευταία στροφή από το 2ο ποίημα (3 φορές)
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 19
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 62 ασκ 2,3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Από τετράδιο εργασιών σελ 16,17 εκτός από ασκ ζ

Στα βιβλία μαθηματικών ΔΕΝ θα κάνουμε όλες τις ασκήσεις γιατί είναι εκτός ύλης.
Για το σπίτι
Από Βοηθητικές Ασκήσεις γ τεύχος ασκ 1-4

Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας.


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion p. 28 (γραφη όλες τις λέξεις) και Student’s p. 44(αναγνωση την 1η εικόνα).ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση