09.04.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις και τα προβλήματα που είχαμε.
Θεωρία για την Ονομασία των γωνιών.
Για το σπίτι
Διαβάζω θεωρία από το τετράδιο.
Από την προηγούμενη φωτοτυπία τα πρβλ. 9, 10 και από την σημερινή φωτοτυπία τις ασκήσεις 1, 2.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις εργασίες στο Τ.Ε.
Τ.Ε. σελ. 119-121.
Για το σπίτι
Τ.Ε. σελ. 122 τις εργασίες 1, 2.
Να ξέρω να σχεδιάζω την σύνδεση σε σειρά και την παράλληλη σύνδεση.

ΑΓΓΛΙΚΑ


Companion p. 72-74(Γ/Ο θα τις γράψουμε όλες μαζί ορθ. ) και τις ασκησεις.
Student’s p. 67 exe. 6B


8/4 ομιλος :workbook p.56 and p. 57exe.5,6
Grammar p. 108 μαθαίνω το με τους χρόνους στις tag questions

ΓΑΛΛΙΚΑ

🏠Για το σπίτι:

1) mon cahier pg. 49 copie 2 fois et dictée les mots 16-26

2) mon cahier pg. 50 ex. 1

3) copie 2 fois le verbe manger

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Για Τετάρτη 03.04.: AB ΣΕΛ. 46 (όλη) , Glossar : σελ. 21 (Seite 40), σελ. 22 (Seite 41+42)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Κάναμε
Εξετάσαμε το μάθημα που είχαμε.
Β.Μ. σελ. 66 Κεφάλαιο 19, να ξέρω τα μέρη του ποταμού.

ΚΠΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ