1.3.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β.Α. σελ. 137 και 138 ασκ. 5 και 6

ΙΣΤΟΡΙΑ

Β.Μ. σελ. 85

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση