10.01.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε 📕

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
ΤΕ σελ 46-40
Για σπίτι:
1. Για αύριο 11/01/2023
α. ΤΕ σελ 50-51 Ασκ 7 (ό,τι έχει αναλάβει η κάθε ομάδα – βλ εικόνα παρακάτω)
β. Θα κάνουμε διόρθωση έκθεσης


2. Για Παρασκευή 13/01/2023
Επαναληπτικό:
α. Τελικές – Αποτελεσματικές Προτάσεις
β. Οριστικό Άρθρο – Προσωπική Αντωνυμία – Κτητική Αντωνυμία
γ. Ομώνυμα – Παρώνυμα
δ. Ευθύς – Πλάγιος Λόγος
ε. Λέξεις με α’ συνθετικό το φιλ- (φιλώ = αγαπώ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΒΑ (β’ τεύχος) σελ 2-3
Για σπίτι ασκ 2 η δεύτερη κουκίδα ή στο TET όπως το ραβδόγραμμα από πάνω ή στο excel και μου το στέλνεται με email στο geoschumi@hotmail.com

ΙΣΤΟΡΙΑ

Επανάληψη κεφ 13-16 & απαντώ το ακόλουθο επαναληπτικό διαγώνισμα (χωρίς βοήθεια 🤨) μέχρι την Τρίτη 10/01/2023 το βράδυ. (για όσους δεν το συμπλήρωσαν)
Επαναληπτικό:

ΦΥΣΙΚΑ

TE σελ 82-83

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Βρίσκω από 1 φωτογραφία για κάθε φυτό ή ζώο που έχω αναλάβει και πατώ τα κουμπί από κάτω για να ολοκληρώσω την εργασία.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε student’s p. 37 και για το σπίτι έχουν companion p. 38 (ορθ. τις λέξεις) και p. 40 (ασκήσεις).

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ