10.1.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου θα γράψουμε επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών στα κλάσματα

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε: Βιβλίο σελ. 15,16 ασκ.3, 17 ασκ. 5,6,9 και σελ. 18
Β.Α. σελ. 52-53 (όχι ασκ. 4).
Για το σπίτι: Βιβλίο σελ.15 ανάγνωση
σελ. 15 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από «Μια δεκαήμερη…ακτών»
Στο Τετράδιο της Γλώσσας κάνω Χρονική Αντικατάσταση στα ρήματα: χτυπάτε, ζωγραφίζει, ακουμπάς.
Ξαναδιαβάζω πολύ καλά τους χρόνους.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε: Β.Α. σελ. 53
Για το σπίτι: Φωτοτυπία με ασκήσεις επαναληπτικές (Συνοδευτικό Υλικό)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο σελ. 61 και 62

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Καναμε companion p.33-34
Student’s p.39 ex.4 και p.40
H/W Student’s p.40 Ανάγνωση λέξεις και κειμενο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ