10.10.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο σελ. 36 και 37 ανάγνωση
Βιβλίο σελ. 36 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από «Όλη η παρέα…πρόσωπο!»
Στο τετράδιο της Γλώσσας κάνω την φωτοτυπία η οποία βρίσκεται στο Συνοδευτικό Υλικό

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β.Α. σελ. 49 μαθαίνω το σχήμα
σελ. 51 ασκ. 2.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε companion p.12-13(άσκηση με τις λέξεις του κεφαλαιου) και student’s p.16
H/w companion p.14 ( γραφη όλες τις λέξεις/ορθογραφία 5-10 )
Student’s p.16 (ανάγνωση).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ