10.11.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε από το Τετράδιο Εργασιών σελ. 29 και σελ. 30 (στο Τετράδιο Παραγωγής Λόγου) και από τις Βοηθητικές Ασκήσεις σελ. 77 ασκ. 14.
Βιβλίο Μαθητή σελ. 43 (η πρώτη στήλη) γραφή (2 φορές) και ορθογραφία
Ανάγνωση από το Βιβλίο Μαθητή σελ. 39 ασκ. 8
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ. 81, 83 ασκ.7 και σελ. 85 ασκ. 11

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Καναμε student’s p26-27(present continuous τον αρνητικό τύπο).
Για το σπίτι εχουμε:Student’s p. 26 ανάγνωση και companion p. 22 (αντιγραφή και να μάθω τι σημαίνουν όλες οι λέξεις, ορθογραφία μόνο τις πέντε πρώτες).
Ομιλος:Grammar p. 30-31 για το σπίτι grammar p. 30 exer. 3 και p. 31(τις δύο ασκήσεις)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.