10.11.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

ΓΛΩΣΣΑ

Δεν είχαμε Γλώσσα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στην τάξη:
Προχωρήσαμε σε προβλήματα πολλαπλασιασμού.
Κάναμε ασκήσεις απο τε σελ. 25,27 και ΒΑ σελ. 46,47
Για το σπίτι:
Προβλήματα από ΒΑ σελ. 47, 48(3,4,5,6,7)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Μιλήσαμε για την τέχνη στα αρχαϊκά χρόνια. Κεφ. 8, σελ. 27,28.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προχωρήσαμε στη Μακεδονία. Εχουμε να μάθουμε τους 7 πρώτους Νομούς της φωτοτυπίας.
Κάναμε βιβλίο σελ. 17-20

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

9/11 Κάναμε student’s p.25
Η/W:companion p. 20-21 (γραφη και ορθογρ. την 2η στήλη )
ΟΜΙΛΟΣ :Grammar p. 40-42 και για το σπίτι ,grammar p.42 ex. 2 and p. 43 exer. 5,6

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.