10.2.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών στα κλάσματα την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου!

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε στην τάξη τις σελίδες 29,30,31 από το Βιβλίο.
Βιβλίο Μαθητή σελ. 26 και 27 (ανάγνωση)
Γραφή (2 φορές) και ορθογραφία στην σελ. 27 από «Ήταν ένας τεράστιος…φρούτα»
Β.Α.: σελ. 72 και 73.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαγώνισμα στην Ενότητα των Κλασμάτων

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση