11.03.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Στην τάξη:
Γράψαμε έκθεση με θέμα η αγαπημένη μου ταινία.
Μπήκαμε στη 10η ενότητα. Κάναμε το ποίημα στο ΒΜ σελ. 82.
Για το σπίτι:
1) Γραφή χ1 και ορθογραφία απο ΒΜ σελ. 82, οι 7 στροφές.
2) Άσκηση στο τετράδιο έκθεσης.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στην τάξη:
Προχωρήσαμε στο κεφ.29
Μιλήσαμε για παράλληλες μεταξύ τους ευθείες. Δείξαμε πώς κατασκευάζονται.
Για το σπίτι:
Ασκήσεις 1,2 και 4 απο το ΒΜ σελ. 7-8

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κεφ.24 Η Αθήνα σχολείο της Ελλάδας, ΒΜ σελ. 75

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για αύριο Νομούς – Πρωτεύουσες Θεσσαλίας.

ΑΓΓΛΙΚΑ


Companion p. 54(γραφη/ορθ. 2η στήλη)
student’s p. 61 exe. 8(writing στο τετράδιο γραφής).


Ομιλος:γραμματικη past simple(δεν είχαμε ασκήσεις).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μιλήσαμε για την παραβολή του ασώτου υιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ