11.04.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 24,25,27 ασκ 7
Γραφή στο πρόχειρο
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 50,51


Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 26,27 ασκ 8
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 50(3 φορές)

Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 161,162 τη μισή σελίδα

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 162 την υπόλοιπη άσκηση, σελ 163

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚα

Student’s Vv violin, van ΚΑΙ τις ασκησεις workbook

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ