13.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε : Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 1-6
Για το σπίτι έχουν :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 7

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 1-6
Για το σπίτι έχουν:
Δεν έχουν Ασκήσεις.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ