12.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

Δεν έχουμε διάβασμα για αύριο.

Αύριο φέρνω όλα τα βιβλία (α’ τεύχος) εκτός από τα βιβλία των Μαθηματικών.

Φέρνω τις Βοηθητικές Ασκήσεις, τα τετράδια και τους φακέλους.

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ