12.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

ΓΛΩΣΣΑ

Δεν κάναμε Γλώσσα.
Γνωριστήκαμε, μοιραστήκαμε τις καλοκαιρινές μας εμπειρίες, βάλαμε τους κανόνες βάσει των οποίων θα λειτουργήσει η ομάδα μας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στην τάξη:
καναμε επαναληπτικές ασκήσεις απο ΒΑ σελ. 1,2.
Για το σπίτι:
Απο το ΒΑ σελ. 2,3,τις ασκήσεις 5 και 6.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ