12.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

Δόθηκε Ανακοίνωση – Αίτηση για την παραμονή στην μεσημεριανή φύλαξη.

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Τ.Ε. σελ. 7 ασκ. 3
Για το σπίτι
Τ.Ε. σελ. 8 ασκ. 7

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε
Κεφάλαιο 1. Οι Ρωμαίοι κατακτούν την Ελλάδα τις 3 πρώτες παραγράφους.
Για το σπίτι
Μελετώ το Κεφάλαιο 1 μέχρι εκεί που κάναμε.

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Κάναμε
Κεφάλαιο 1. Ο χάρτης
Για το σπίτι
Μαθαίνω το Γεωγραφικό Γλωσσάρι
Τ.Ε. ασκ. 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ