12.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
ΒΑ σελ 1
Για σπίτι:
ΒΑ σελ 2 Ασκ 2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΕ σελ 7-8
Για σπίτι:
➡ ΤΕ σελ 9 Ασκ 1-2 & Προβ 1
➡ ΤΕΤ Ασκ: Κάνω κάθετα τις πράξεις:
5.712 – 483,452 =
70,2 * 6,5 =
10.736,5 : 9 = (μέχρι 3 δεκαδικά ψηφία)

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΤΕΤ : Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού: Τι γιορτάζουμε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ