11.10.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 24-25 κείμενο και ασκ. 1, σελ. 27 ασκ. 4 (τον πίνακα).
Για το σπίτι
Γρ. + ορθ. Β.Μ. σελ. 24 “Οι περισσότεροι δρόμοι είναι χωματόδρομοι…Γιαούρτι πρόβειο!”., 2 φορές.
Β.Μ. σελ. 27 ασκ. 4 (συμπληρώνω τα κενά στην παράγραφο με τις λέξεις του πίνακα).
Β.Α. σελ. 37 ασκ. 6, σελ. 39 ασκ. 9.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

Γράψαμε το τεστ

ΑΓΓΛΙΚΑ

10/10
– Για την επόμενη φορά θα έχουν τις λέξεις από το companion
p.17 -18(γραφη ορθογραφία την 2η στηλη).
-student’s p.17 exe.7
11/10
-ομιλος:κάναμε από το grammar p.16-17 για το σπίτι θα έχουν workbook p.12-13.

ΓΑΛΛΙΚΑ

Για το σπίτι:

1) Αντιγραφή 2 φορές και ορθογραφία το ρήμα s’appeler σελ. 7 της γραμματικής.

2) Γραμματική σελ. 8-9 ασκ. 1,2,3,4,5

Υπενθυμίζω πως ό,τι μας δυσκολέψει.. δεν θα μας στεναχωρήσει!
Θα το κάνουμε παρέα στην τάξη! 🙂

Καλό 4ήμερο με πολύυυυυ παιχνίδι!

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Να ξέρετε να κλίνετε τα ρήματα έχω (haben) και είμαι (sein) απ΄έξω
ich habe
du hast
er/sie/es hat
wir haben
ihr habt
sie/Sie haben


ich bin
du bist
er/sie/es ist
wir sind
ihr seid
sie/Sie sind

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΠΑ

Κάναμε
Ολοκληρώσαμε το Κεφάλαιο 2 σελ. 13-14.
Για το σπίτι
Να ξέρω:
-Τι είναι η ιθαγένεια;
-Τι είναι το Ληξιαρχείο;
-Ποιον χαρακτηρίζουμε μετανάστη;
-Ποιον χαρακτηρίζουμε πρόσφυγα;

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ