11.11.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

Μοιράσαμε τους ρόλους για τη γιορτή του Πολυτεχνείου που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Νοεμβρίου στον χώρο του σχολείου.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
1) Β
-Ενότητα 5 –> Κείμενα για το Πολυτεχνείο
-Ενότητα 4 –> σελ 50-51
2) ΤΕΤ
– Συναισθήματα vs χαρακτηρισμός

Για σπίτι:
1) ΤΕΤ Ασκ. από Β σελ 50-51
Χαρακτηρίζω τον Μάγκα και αιτιολογώ τους χαρακτηρισμούς μέσα από το κείμενο.
* επιλέγω 3 επίθετα απ’ το Β σελ 51 (2 θετικού και 1 αρνητικό ή το ανάποδο)
** χρησιμοποιώ για την αιτιολόγηση διαφορετικό σύνδεσμο κάθε φορά (γιατί, επειδή, διότι, αφού, καθώς)

2) Φωτογραφίζω το/τα κατοικίδιό/ά μου και πατάω το ακόλουθο κουμπί για να ανεβάσω την/τις ανεβάσω

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

BA σελ 150-155 Ασκ 1,4,7

ΙΣΤΟΡΙΑ

Γράψαμε Επαναληπτικό

ΦΥΣΙΚΑ

Δεν προχωρήσαμε…

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (από Δευτέρα)

Μαθαίνω τα στοιχεία του οριζόντιου διαμελισμού Β σελ 33-34
Απαντάω στο ακόλουθο ερωτηματολόγιο (χωρίς βοήθεια) 🤔

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε Student’s p.25
H/W : companion p. 25
(Ορθ. τις λέξεις) και p. 27 τις ασκήσεις.

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ