11.12.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 93 το ρήμα είμαι στο χθες.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 44.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 70 το υπόλοιπο κείμενο (όσο το καταφέρουμε)
Γραφή και Ορθογραφία: Βοηθητικές Ασκήσεις σελ. 93 το ρήμα είμαι στο χθες (στο εμείς και στο εσείς μόνο τον δεύτερο τύπο).
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 99.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Ασκήσεις: σελ. 119, σελ. 120 το πρόβλημα α, γ και σελ. 121 ασκ. 6, 7.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 118, σελ. 120 το πρόβλημα β, σελ. 121 ασκ. 5.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

1)Student’s p.30 Aνάγνωση
2)workbook p.26 exe.2


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ