11.3.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Τετράδιο Εργασιών: σελ.14 ασκ. 3, σελ. 19 ασκ. 10.
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 56-57-58
Για το σπίτι
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή: σελ. 58.
Γραφή και Ορθογραφία: Τετράδιο Εργασιών: σελ.14 από το πράσινο πλαίσιο όλες τις λέξεις εκτός από μαμά – μπαμπάς.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 23 ασκ. 15.
Τετράδιο: κλίνω τα ρήματα: εγώ μαθαίνω, εγώ μπαίνω, εγώ ανεβαίνω, εγώ επιμένω.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 106 ασκ. 4, σελ. 107, σελ. 108 ασκ. 3.
Για το σπίτι:
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 105, σελ. 106 ασκ. 3, σελ. 108 ασκ. 2, σελ. 109.
Δε φέρνω ακόμα γ’ τεύχος Β.Α. Τις επόμενες ημέρες θα εξασκηθούμε στην ενότητα για τα Ευρώ, που βρίσκεται στο α’ τεύχος (το έχουμε στο σχολείο).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αγγλικά

Κάναμε επανάληψη λεξιλογίου μέσω ebooks,δεν προχωρήσαμε γιατί έλειπαν αρκετοί μαθητές.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ