11.3.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ιστορίας την Τετάρτη 13 Μαρτίου

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε: Βιβλίο σελ. 8 και 9
Τ.Ε. σελ. 22 και 25 ασκ. 1
Για το σπίτι:
Βιβλίο (γ’ τεύχος) σελ. 8 ανάγνωση
σελ. 8 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από “Όμως, η δουλειά…να στρωθούμε στη δουλειά”
Άγνωστη ορθογραφία: 3 προηγούμενες ορθογραφίες
Β.Α. σελ. 51 και 52 (συνεχίζεται στην σελ. 53)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε από τις Β.Α. σελ. 86 τις πρώτες σειρές και εξηγήσαμε πως κάνουμε κάθετες προσθέσεις και αφαιρέσεις με δεκαδικούς αριθμούς
Β.Α. σελ. 86 (την τελειώνω)
σελ. 87
σελ. 91 ασκ. 10

ΙΣΤΟΡΙΑ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα την Τετάρτη

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion p. 50(γραφη/ορθ. όλες) και τις ασκησεις 1,2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ