11.4.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Βιβλίο Μαθητή γ’ τεύχος: σελ. 6 – 9 (συζητήσαμε πάλι για τις εφημερίδες).
Εξάσκηση στα ρήματα σε -ίζω.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 37.
Για το σπίτι
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 9.
Γραφή και Ορθογραφία: εφημερίδα, πρωτοσέλιδο, μαθητής, σχολικός – ή – ό, τοπικός -ή -ό, ασπρόμαυρος -η -ο.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 59 – 60.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 22 (εκτός από το β), σελ. 23, σελ. 26, σελ. 27.
Για το σπίτι:
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 27 – 28 – 29.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αγγλικά

Κάναμε student’s unit 7( I ‘m hungry). Για το σπιτι γραφη ορθ τις λέξεις apples, bananas, oranges, grapes ΚΑΙ Ανάγνωση το τραγουδάκι I like fruit

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ