12.01.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε 🧣

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
ΤΕ σελ 46-40
Για σπίτι:
1. Για αύριο 11/01/2023
α. ΤΕ σελ 50-51 Ασκ 7 (ό,τι έχει αναλάβει η κάθε ομάδα – βλ εικόνα παρακάτω)
β. Θα κάνουμε διόρθωση έκθεσης


2. To Επαναληπτικό Μεταφέρεται τη ΔΕΥΤΕΡΑ 16/1/2023
Επαναληπτικό:
α. Τελικές – Αποτελεσματικές Προτάσεις
β. Οριστικό Άρθρο – Προσωπική Αντωνυμία – Κτητική Αντωνυμία
γ. Ομώνυμα – Παρώνυμα
δ. Ευθύς – Πλάγιος Λόγος
ε. Λέξεις με α’ συνθετικό το φιλ- (φιλώ = αγαπώ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΕ α’ τεύχος σελ 61 Προβ 1 (1,2 –> συμπληρώνω τον πίνακα και φτιάχνω το ραβδόγραμμα)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Τις ακόλουθες ημερομηνίες η κάθε ομάδα θα μας παρουσιάσει ένα μάθημα απ’ τους εχθρούς του Βυζαντίου:
Δευτέρα 16/1/2023: 3η ομάδα – Μαθ. 18 σελ 55-56
Πέμπτη 19/1/2023: 4η ομάδα – Μαθ. 19 σελ 58-59
Δευτέρα 23/1/2023: 5η ομάδα – Μαθ. 21 σελ 64-65
Πέμπτη 26/1/2023: 1η ομάδα – Μαθ. 22Α σελ 67-68
Παρασκευή 27/1/2023: 2η ομάδα – Μαθ. 22Β σελ 68-69

Σκοπός είναι:
– να διαβάσουν μόνοι τους το κομμάτι που θα μοιραστούν με την ομάδα τους
– να το κατανοήσουν
– να το παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους

ΦΥΣΙΚΑ

TE σελ 82-83

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Βρίσκω από 1 φωτογραφία για κάθε φυτό ή ζώο που έχω αναλάβει και πατώ τα κουμπί από κάτω για να ολοκληρώσω την εργασία.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Για το σπίτι έχουν companion p. 41-42 (ορθ. τις λέξεις) και (ασκήσεις).

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ