12.02.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από βιβλίο σελ 12,13
Από τετράδιο εργασιών σελ 10,11
Γραφή στο πρόχειρο

Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 29
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 12(3 φορές)


Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 60-62
Από βιβλίο μάθημα 35,36
Από τετράδιο εργασιών μάθημα 35,36


Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 63


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε student’s and workbook- Ll lion, lunch.
.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ