13.02.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ενότητα 4η
Σχολικό βιβλίο σελ. 78 – 82 ” Ελληνικά σε ξένες γλώσσες ” / ” Συνώνυμα – Αντώνυμα ” /
Κάναμε μέσα στην τάξη τις εξής ασκήσεις από το βιβλίο – 1,2 σελ.78 (ακούω και μιλώ ) , 1,3,4 σελ. 81 (ακούω και μιλώ )και 1α σελ.82 (ακούω και μιλώ ).
Δεν θα έχετε κάτι για το σπίτι.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

“Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά” – Νίκος Καζαντζάκης (σελ. 164-168)
Στην τάξη: Σχολιασμός περιεχομένου. Γλωσσικά σχόλια. Κατάλογος λέξεων και φράσεων που να αναφέρονται στα στοιχεία του χαρακτήρα του Ζορμπά.
Για το σπίτι: 1) Να χαρακτηρίσετε τον Ζορμπά βασιζόμενοι σε αναφορές του κειμένου. 2) Ερώτηση 2 σελ. 168.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Γ΄ Επεισόδιο (μονόλογος Θεοκλύμενου – στιχομυθία Θεοκλύμενου – Ελένης)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ: σελ. 95 [Ας εμβαθύνουμε: Η εμφάνιση του Θεοκλύμενου … προς το νεκρό παιδί του;]

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Στην τάξη: Γράψαμε τεστ στην Ευκτική – Κάναμε επανάληψη στα ενρινόληκτα επίθετα της γ΄ κλίσης (βλ. φωτοτυπία ή τον ακόλουθο σύνδεσμο)

https://drive.google.com/file/d/1WI2hRDHzD6MzdhR8323PYWmJgMQqwbhP/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/17sKOfm4x2URC8wCTfNy4Lm0lkjLz7Gv-/view?usp=drive_linkΦΥΣΙΚΗ

1.3παραγραφος ερωτησεις 3,9,10 σελιδες29,30.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Άλγεβρα εξίσωσης δευτέρου βαθμού άσκηση ένα σελίδα 93

ΧΗΜΕΙΑ

Κεφάλαιο 2
Ενότητα 1- Περιοδικός Πίνακας
Θεωρία και όλες οι ερωτήσεις στο τέλος της ενότητας

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Μεταγραφή και Μετάφραση
Σχολικό Βιβλίο σελ. 100-101

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάνουμε επανάληψη τις ενότητες: 17,18,19,20 (και τα θέματα: μακεδονικό ζήτημα, αγροτικό ζήτημα) για το επαναληπτικό διαγώνισμα στις 12/2.
Για την επόμενη φορά διαβάζουμε από την ΕΝΟΤΗΤΑ 27 Το κίνημα στο Γουδί (1909)
Κατά την τελευταία δεκαετία… και την επανάσταση του Θέρισου (1905 – βλέπε ενότητα 21).

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μελέτη και κατανόηση τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1z3R2zSgIBSimmkVniEZvACYtzqSyFmq0/view?usp=sharing

ΑΓΓΛΙΚΑ

In class:
Corrected homework
Homework :
Grbk : p 54 ex 5, 6, 7, 8
Stbk : p 66 2, 3, 4

ΓΑΛΛΙΚΑ

🏠 Για το σπίτι :

1) test de l’unité


➡️ Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το λεξιλόγιο και τα ακουστικά

Nouveau Méthodelf Α2 – Le Livre Ouvert Fle

Nouveau Méthodelf Α2 – Le Livre Ouvert Fle

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ενότητα 9.2 Ψηφοφορία – Βασικές Αρχές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Προγραμματισμός στο blockly games

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρευνα Δημοσκόπησης. Βιβλιοτετράδιο σελ. 26-31
Για το σπίτι: Προετοιμασία για τη δημιουργία ερωτηματολογίου με τίτλο «Η ενασχόληση των εφήβων με τον Η/Υ και το Διαδίκτυο». Βρίσκουμε ερωτήσεις που απαντάνε στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα α) Σε ποιο βαθμό οι έφηβοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο; β) Ποιο είναι το ποσοστό εθισμού στο διαδίκτυο; γ) Τι ποσοστό των εφήβων έχει επίγνωση της εξάρτησής του; και δ) Τι ελκύει τους εφήβους στη χρήση του διαδικτύου;

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Φύλλο εργασίας “Γιατί εργάζονται οι άνθρωποι”

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση