12.05.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο μαθητή: σελ. 50, σελ. 51 (προφορικά την κάτω άσκηση).
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 50 έως “….τροφή τους.”
Γραφή και Ορθογραφία: Βιβλίο μαθητή σελ. 50 την τελευταία πρόταση του κειμένου: ” Ψηλά στον ουρανό βλέπω χελιδόνια!” (δεν το έχουμε κυκλώσει στο σχολείο, γιατί το ξέχασα).
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 26 άσκηση 6 και σελ. 27.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ.103 τη δεύτερη στήλη.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 34 άσκηση 3 και σελ. 35.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 108.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε το Rr(rain, rainbow, rabbit).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση