12.1.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο Μαθητή σελ. 68 και 69 ανάγνωση
σελ. 68 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από “Μετά θα μας πάνε…ανακυκλωθούν”
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ. 6 ασκ.8
σελ. 7

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion pp. 36-37 (ορθ.τις λέξεις που είναι φαγητά) και τις ασκησεις

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση