12.10.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνω ότι θα γράφουμε καθημερινά Ορθογραφία τις λέξεις που θα έχουν στη Γραφή και τα γράμματα με τις συλλαβές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα.
Για την προετοιμασία της Ορθογραφίας στο σπίτι να διαβάζουμε τις λέξεις ως εξής:

  1. Γράφουν τα παιδιά π.χ. τη λέξη: παπί
  2. Την αναλύουν σε συλλαβές: πα – πί
  3. Την αναλύουν σε γράμματα: π – α – π – ί

Όσο μαθαίνουμε καινούργιες λέξεις, στην ορθογραφία θα γράφουμε και κάποιες από τις προηγούμενες, σαν επανάληψη.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Μάθαμε το γράμμα Οο
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 73-78
Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Φωτοτυπία

Σε ένα πρόχειρο τετράδιο να κάνουν επανάληψη τα γράμματα, τις συλλαβές και τις λέξεις που μάθαμε.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Φωτοτυπία
Για το σπίτι έχουν:
Στο τετράδιο με τα κουτάκια επανάληψη τους αριθμούς

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Revision:food,colours, animals(booklet with stickers)
Τα βιβλία τους θα τα αφήνουν κάτω από το θρανίο στο σχολείο(δεν θα έχουν εργασία για το σπίτι).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ