12.12.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

Αύριο μετά τη Χριστιανική Εστία θα συνεχίσουμε τις κατασκευές για το παζάρι.

Δεν θα κάνουμε καθόλου μάθημα οπότε θα φέρουμε μικρή τσάντα εκδρομής.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 73.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 43 και στη σελ. 45 γράψαμε μόνο τις λέξεις.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 94.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 73.
Γραφή και Ορθογραφία: Βιβλίο Μαθητή: σελ. 73 τις λέξεις από την πρώτη στήλη. Προετοιμάζομαι πολύ καλά και για την άγνωστη.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 100.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 50.
Εξάσκηση με προβλήματα με μία ή δύο πράξεις όπως αυτά που βάλαμε για σπίτι.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 131 και 132.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Where is the book?(Γραφή 2φορες κι ορθογραφια).


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ