12.12.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί τις δυο πρώτες ώρες εκπαιδευτική εκδρομή στην Χριστιανική Εστία.

Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί το παζάρι στον χώρο του σχολείου.

Αύριο δε θα φέρουν μαζί τους βιβλία, καθώς θα συνεχίσουμε τις κατασκευές για το παζάρι.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Β.Α. σελ. 26,27 ασκ. 7
Για το σπίτι:
Βιβλίο σελ. 9 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από «Μόλις…μπόι του»
Β.Α. (Β’ τεύχος) σελ. 26 ασκ. 3 ανάγνωση
σελ. 44
σελ. 47 ασκ. 9

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε: Β.Α. (Β’ τεύχος) σελ. 36 ασκ. 8
σελ. 37 ασκ. 10
Για το σπίτι: Β.Α. σελ. 60,61,63

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο σελ. 54.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε το λεξιλόγιο και το κείμενο από το student’s p.97 Christmas 🎄
Δεν θα έχουν Homework.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ