12.2.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 37 .
Tετράδιο Εργασιών: σελ. 71.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Τετράδιο Εργασιών: σελ. 71
Ορθογραφία μόνο άγνωστη και αρσενικά ουσιαστικά σε -ος,
Τετράδιο: Κλίνω τα ουσιαστικά: ο δάσκαλος, ο κύριος, ο άνθρωπος, ο άγγελος, ο βάτραχος, ο άνεμος.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση στην προπαίδεια του 7.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 66 και σελ. 69 το γ.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 63, 64.
Αύριο τεστ στην προπαίδεια του 7.
Την Τετάρτη τεστ στις προπαίδειες 2, 5, 7
.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε listening (ασκησεις) και the duck(story).
Θα έχουν :
Student’s book p.46-47 ανάγνωση την ιστορία
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ