12.2.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Αύριο φέρνω το β’ τεύχος του Τετραδίου Εργασιών της Γλώσσας

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Γλώσσα: Βιβλίο σελ. 44 ασκ.  ασκ. 5
                           σελ. 45 ασκ. 6,7,9,10
                           σελ. 46,47,48
Γράψαμε μια ιστορία στο Τετράδιο της Γλώσσας (Συνοδευτικό Υλικό)

Για το σπίτι: 
Γλώσσα:
Βιβλίο σελ. 46 ανάγνωση 
            σελ. 46 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία 
από «Δε λέω… Μαργαρίτα»
Άγνωστη ορθογραφία: 3 προηγούμενες ορθογραφίες
Στο τετράδιο της Γλώσσας συνεχίζω την ιστορία (πάνω από 4 γραμμές) 
Β.Α. σελ. 100 
        σελ. 105 ασκ. 5.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε: Βιβλίο σελ. 76 τους δυο τελευταίους πολλαπλασιασμούς 
                                   σελ. 77 ασκ. 3
Τετράδιο Εργασιών σελ. 17 

Για το σπίτι:
Τετράδιο Εργασιών 
σελ. 18 ασκ. 1
σελ. 19 ασκ. 3
σελ. 21 ασκ. 5
σελ. 20 ασκ. 2

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο σελ. 82

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Γράψαμε το τεστ ,δεν έχουμε κάτι για την επόμενη φορά

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ