12.4.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Βιβλίο Μαθητή γ’ τεύχος: σελ. 12.
Εξάσκηση στα ρήματα σε -ίζω.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 34.
Για το σπίτι
Ανάγνωση: δεν έχουμε.
Γραφή: δεν έχουμε.
Ορθογραφία: μόνο άγνωστη (κανονικά τις 3 τελευταίες).
Διαβάζω ένα παραμύθι – μικρό βιβλίο και φτιάχνω τη βιβλιοπαρουσίαση (πράσινος φάκελος).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 26 – 27, 28 – 29.
Για το σπίτι:
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 30 – 31, σελ. 33 πρόβλημα Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αγγλικά

Κάναμε student’s unit 7( I ‘m hungry). Για το σπιτι γραφη ορθ τις λέξεις apples, bananas, oranges, grapes ΚΑΙ Ανάγνωση το τραγουδάκι I like fruit

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ