13.02.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

Την Πέμπτη, θα επισκεφθούμε την Achaia Clauss. Δόθηκε σχετική ανακοίνωση.

ΓΛΩΣΣΑ

Στην τάξη:
Κάναμε επαναληπτικες ασκήσεις απο το τετράδιο εργασιών.
Για το σπίτι:
1) ασκήσεις 5,6,7,8 απο το ΒΑ σελ. 184, 185

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στην τάξη:
Κάναμε ασκήσεις απο το ΒΑ κεφ. 24.
Για το σπίτι:
Ασκήσεις ΒΑ 9 και 10 απο τη σελ. 127.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Απο τις σελ. 63-64 τις τρεις πρώτες παραγράφους.
Το μάθημα θα διδαχθεί σε 2 ωρες για να γίνει κατανοητό απο τα παιδιά.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για αύριο Νομούς – Πρωτεύουσες Θεσσαλίας.

ΑΓΓΛΙΚΑ

14/2
Student’s p. 55 exe. 3,4
Companion p. 49 exe. 1,2


Ομιλος:workbook p.43

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μιλαμε για παιδιά θαύματα της Βίβλου.
Εργασία: βρίσκω κι εγώ πληροφορίες για ενα παιδί θαύμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ