13.03.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 25.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 24 – 25.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Τετράδιο Εργασιών σελ. 25 την άσκηση 2.
Γραφή + Ορθογραφία : Τζίτζικα, πιες λίγο ζεστό τσάι.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 82 και σελ. 83 την άσκηση 14.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 44 την πρώτη στήλη.
Β. Μαθητή: σελ. 18 – 19.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 16 – 17.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 48.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε το γράμμα Jj jacket-jeans.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση