13.03.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Από βιβλίο σελ 24-25
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 65-67


Για το σπίτι
Γραφή και ορθογραφία από βιβλίο σελ 24 την τελευταία πρόταση του κειμένου(2 φορές)
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 24
Άσκηση στο τετράδιο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Από βιβλίο μάθημα 34 μόνο ασκ 1,3
Από τετράδιο εργασιών μάθημα 34 εκτός από ασκ ε.
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 4

Στα βιβλία μαθηματικών ΔΕΝ θα κάνουμε όλες τις ασκήσεις γιατί είναι εκτός ύλης.
Για το σπίτι
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 5,6


Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας.


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση