13.09.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Θυμηθήκαμε τα Μέρη του Λόγου
ΚΛΙΤΑ:
– Ουσιαστικό
– Επίθετο
– Ρήμα
– Άρθρο
– Αντωνυμία
– Μετοχή (-μένος, – μένη, – μένο)

ΑΚΛΙΤΑ
– Επίρρημα
– Σύνδεσμος
– Πρόθεση
– Επιφώνημα
– Μετοχή (-οντας ή ώντας)
Για το σπίτι
ΒΑ (Βοηθητικές Ασκήσεις)
– σελ 1 Πινακάκι με Κλιτά & Άκλιτα Μέρη του Λόγου
– σελ 3 Ασκ 1+2
– σελ 4-5 Ασκ 1+3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Θυμηθήκαμε:
– την Αξία Θέσης των Ψηφίων
– Κάθετες πράξεις
Για το σπίτι:
ΤΕΤ (Τετράδιο) Άσκ: Κάνω κάθετα τις πράξεις
27.593 + 9.687
7.034 – 6.956
217 x 45
7.834 : 8

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΑ

❌ (δεν κάναμε) –> έμειναν σχολείο

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

❌ (δεν κάναμε) –> έμειναν σχολείο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ