13.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε: Βιβλίο σελ. 12 και 13 και από τις Β.Α. σελ. 1 και 2 ασκ. 5.
Β.Α. σελ. 9 ασκ. 3,5, σελ. 10 ασκ. 6 και σελ. 11 ασκ. 11.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο σελ. 8 (σε συνδυασμό με το σχεδιάγραμμα και τις ερωτήσεις από τις φωτοτυπίες)
Σύνδεσμοι για τα βιντεάκια (προαιρετικά): https://www.youtube.com/watch?v=uIVlk2WIcnU
https://www.youtube.com/watch?v=4PFJ3FyLMow

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ