13.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

ΓΛΩΣΣΑ

Στην τάξη:
Κάναμε το ποίημα Σεπτέμβρης, απο το ΒΜ σελ. 10, 11
Αναλύσαμε το ποίημα και κάναμε ασκήσεις.
Για το σπίτι:
1) Ανάγνωση το ποίημα
2) Γραφή χ 2 και ορθογραφία τις δυο πρώτες στροφές, ΒΜ σελ. 10.
3) ασκήσεις 1,2 απο ΒΑ σελ. 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Δεν είχαμε σήμερα Μαθηματικά.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ