13.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Β.Α. σελ. 1 αακ. 2, σελ. 2 ασκ. 3, σελ. 3 αακ. 1,2, σελ. 4 ασκ. 1,2.
Δεν έχουμε.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

Κάναμε
Τ.Ε. σελ. 12-17
Δεν έχουμε.

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

Τα βιβλία θα παραγγελθούν από το σχολείο. Το κόστος ανέρχεται στα 77,36 ευρώ.
(περιλαμβάνεται και το βιβλίο γραμματικής που θα χρησιμοποιηθεί και στην ΣΤ’ τάξη)
Καλή σχολική χρονιά!

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ